Bariy xlorid

Bariy xlorid

Salam, məhsullarımızla məsləhətləşməyə gəlin!
 • Barium Chloride

  Bariy xlorid

  Ərimə nöqtəsi: 963 ° C (işıqlı)

  Qaynama nöqtəsi: 1560 ° C

  Sıxlıq: 25 ° C-də 3.856 g / ml (işıqlı)

  Saxlama temp. : 2-8 ° C

  Çözünürlük: H2O: həll olunur

  Forma: boncuklar

  Rəng: Ağ

  Xüsusi çəkisi: 3.9

  PH: 5-8 (50 g / l, H2O, 20 ℃)

  Suda çözünürlük: Suda və metanolda həll olunur. Turşular, etanol, aseton və etil asetatda həll olunmur. Azot turşusu və xlorid turşusunda azca həll olunur.

  Həssas: Higroskopik

  Merck: 14.971

  Stabillik: Stabil.

  CAS: 10361-37-2